Cambi Group AS

Experience from disintegration of sludge with application of Cambi THP technology at WWTP Kapusciska in Bydgoszcz

0

Courtesy of Cambi Group AS

Wstęp

Oczyszczalnia Ścieków „ KAPUŚCISKA „ została oddana do użytku we wrześniu 2001 roku. Już w trakcie realizacji zdawaliśmy sobie sprawę z pewnych niedostatków, szczególnie w gospodarce osadowo-gazowej. Brakowało agregatów kogeneracyjnych, a ciąg osadowy kończył się na stanowisku odbiorczym po jego odwodnieniu.

W trakcie realizacji inwestycji podjęliśmy próbę wybudowania instalacji produkującej prąd i ciepło w agregatach kogeneracyjnych. Jednak z powodów formalno-prawnych ( ustawa o zamówieniach publicznych ) nie doszło do realizacji.

Poszukując technologii do radykalnej poprawy gospodarki osadowo-gazowej natrafiliśmy na technologię termicznej hydrolizy osadów firmy CAMBI AS z Norwegii. W połączeniu z instalacją agregatów kogeneracyjnych wpisywała się ona w nasze oczekiwania.

Autorzy technologii gwarantowali zmniejszenie ilości osadu odwodnionego, pełną jego higienizację oraz zwiększenie produkcji biogazu. Zmniejszenie masy osadów odbywa się dwutorowo. Z racji radykalnego poprawienia procesu fermentacji zmniejsza się ilość suchej masy, a ponadto poprawia się stopień odwodnienia osadów.

Ponieważ podgrzewanie osadu odbywa się żywą parą ciepło odprowadzane z agregatów zostało wykorzystane do wytwarzania pary oraz na potrzeby centralnego ogrzewania. Kontrakt z firmą CAMBI AS został podpisany 04.09.2003 roku, a realizację inwestycji rozpoczęto w sierpniu 2004 roku. Z kolei w sierpniu 2005 roku rozpoczęto rozruch instalacji, który trwał do końca listopada 2005 roku.

W trakcie rozruchu i po jego zakończeniu wystąpiły problemy techniczne, szczególnie z wirówką zagęszczającą zmieszane osady przed skierowaniem ich do hydrolizy. Wirówkę dostarczał wykonawca w ramach kontraktu, ale nie jest ona elementem instalacji hydrolizy termicznej. Problemy techniczne były powodem odbioru inwestycji dopiero w marcu 2006 roku pomimo chęci wykonawcy skrócenia terminu realizacji.

Należy zaznaczyć, że wykonawca w terminie przekazał instalację użytkownikowi. Ponieważ na temat technologii hydrolizy termicznej referat przedstawiła Pani Merete Norli skupiamy się jedynie na omówieniu efektów jakie dotychczas udało się osiągnąć na naszej instalacji.

Analizując podane w dalszej części efekty należy brać pod uwagę fakt, że w okresie od 08.2005 r. – 01.2006 r. instalacja była w trakcie rozruchu i występowały różne zakłócenia podczas jej pracy.

Customer comments

No comments were found for Experience from disintegration of sludge with application of Cambi THP technology at WWTP Kapusciska in Bydgoszcz. Be the first to comment!