Termisk hydrolyse af slam præsenteret af Jens Munck, CAMBI as SLAM 2000

0

Courtesy of Cambi Group AS

Termisk konditionering af slam har været kendt og anvendt siden 1930 med det formål at opnå en øget afvandelighed og hygiejnisering. Et hindring for en større udbredelse var imidlertid de lugtgener, som opstod på de etablerede anlæg. I 90'erne blev processen udviklet yderligere for opnåelse af:
  1. Forøgelse af biogasproduktionen fra bioslam ved udrådning og genvinding af fældningskemikalier
  2. Fremstilling af en kulstofkilde til denitrifikation på biologiske renseanlæg

Denne udvikling er for en stor dels vedkommende foregået i Skandinavien bl.a. via 'Hyproprojektet', der blev finansieret af EUREKA. Deltagerne var bl.a. Krüger, Kemira, VKI, Norsk Hydroteknisk Laboratorium og Laboratoriet for Teknisk Hygiejne.Det skal nævnes, at CAMBI as har arbejdet med udviklingen af begge koncepter og har løst lugtproblemet effektivt ved at bygge lukkede procesanlæg og enten afbrænde lugtstofferne eller lede dem til en biologisk rensning.

Customer comments

No comments were found for Termisk hydrolyse af slam præsenteret af Jens Munck, CAMBI as SLAM 2000. Be the first to comment!