Xử Lý Rác Thải Nguy Hai

0
- By:

Courtesy of

 Các loại châts thải nguy hại được đem đốt bằng lò đốt rác công suất lớn TAB max, của Addfield
Loại lò này có khả năng thiêu hủy chất thhải nguy hại rất tối ưu
và an toàn khi sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu,  được hệ thống môi trường anh quốc cấp phép DEFRA chấp nhận.
Xin quý khách vui lòng gọi cho chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
0948 517 498 hoặc: 043 9729248

Customer comments

No comments were found for Xử Lý Rác Thải Nguy Hai. Be the first to comment!