Ethanol in Gasoline and Water in Ethanol Brochure

908070605040% Reflectance10987Wavelength (┬Ám)ETOH in gas 1%ETOH in gas 2%ETOH in gas 2.5%ETOH in gas 5%ETOH in gas 7.5%ETOH in gas 10%ETOH in gas 15% Wilks Enterprise, Inc. Application Note EEtthhaannooll iinn GGaassoolliinnee aanndd WWaatteerr iinn EEtthhaannooll oorr MMeetthhaannooll Introduction: Wilks Enterprise, ...