Benvitec Environment NV

Model PFA - Perfluoroalkoxy Media Brochure

PFA (Perfluoroalkoxy) with temperature resistance till 204°C/400°F.