Politeknik Engineerin Ltd.

Politeknik Engineerin Ltd.

Seismic Expansion Joints with Gimbals

From

0

Bellows Material: 304ss, 316ss, 321ss: Balance of Materials: Carbon Steel: Design Pressure: 16 barg: Design Temperature: 400°C

Boru hatlarında, termal hareketlere ek olarak, deprem ve heyelan nedeniyle oluşan mekanik hareketler de gözlemlenebilir. Bu tür hareketler binaların boruların geçtiği dilatasyon noktalarında önemli hasarlara neden olabilir. Bu hareketlerin absorbe edilmesinde ve tesisatlarda oluşabilecek hasarların önlenmesinde Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri kullanılır.

Customer reviews

No reviews were found for Seismic Expansion Joints with Gimbals. Be the first to review!