Üstün İş Makina

Üstün İş Makina

BURSA / EXTRUDER GRANULE MACHİNE Video

Sanayi atıkları, evsel atıklar ve şehir atıklarının geri dönüşümünde granüle sistemde plastik hammadde üretimi ve orijinal hammadde üretiminde, ABS, LDPE, HDPE, PP, PS malzemelerde 100 -- 1000 kg/saat kapasite aralığında çalışabillen makinalardır.

Extruder machines are capable of operating in the recycling process of industrial and domestic waste of ABS, LDPE, HDPE, PP, PS and production of virgin raw material in granular system with 100 -- 1000 kg/h capacity.

Customer comments

No comments were found for BURSA / EXTRUDER GRANULE MACHİNE Video. Be the first to comment!