PRS Geo-Technologies

Neoweb Slope Protection & Earth Retaining Wall Project - Nuclear Research Center - Video

0
- Tên Dự án: Hạ Tầng Giao Thông -- Trung Tâm Ngiên Cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Hạt nhân Công nghệ cao -- Viện Năng Lượng Hạt Nhân -- Bộ Khoa Học & Công Nghệ.
- Tổ chức thực hiện:
+ Chủ đầu tư: Trung Tâm Ngiên Cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Hạt nhân Công nghệ cao.
+ Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Thịnh Đạt.
+ Nhà thầu: Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom.
- Thông số chính của Công trình: Xây dựng Tường chắn cao 2.4m dưới chân và bên trên là gia cố Neoweb ốp mái với độ dốc mái 1:1.5 để chống xói và đảm bảo mái dốc ổn định.
- Địa điểm thực hiện: Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Năm thực hiện: 2013
- Đánh giá chung về dự án: Công trình vẫn đang tiếp tục thi công với tiến độ giảm 50% so với giải pháp đá hộc xây truyền thống. Dự kiến công trình hoàn thành trong vòng 3 tháng và sẽ mang lại một mái dốc ổn định.

Customer comments

No comments were found for Neoweb Slope Protection & Earth Retaining Wall Project - Nuclear Research Center - Video. Be the first to comment!