HidroMak

HidroMak

Split Body Garbage Compactor Truck Video

0
Tek kamyonla, evsel atık ve geri dönüşümü toplayabilecek Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası. Özel yapısı ile iki bölmeden oluşan gövde ve iki ayrı arka hazneye sahiptir.

Çöp Kamyonu, düşük ilk yatırım maliyeti ile evsel atıkların toplanması sırasında ayrı toplanabilen geri dönüşüm atıkları için kullanılabilir. Her iki hazne ayrı ayrı veya birlikte çalışabilmektedir. Böylece ihtiyaç duyulan bölüm kullanılabilmektedir.

Customer comments

No comments were found for Split Body Garbage Compactor Truck Video. Be the first to comment!