Firma Bartosz Sp. J

VEBAR N air handling units delivered to Brazil Video

Dostawa 4 nawiewnych central wentylacyjnych VEBAR N na potrzeby fabryki opakowań w Brazylii. Łączna wydajność dostarczonych central: 180.000 m3/h

Customer comments

No comments were found for VEBAR N air handling units delivered to Brazil Video. Be the first to comment!