MGT Air Filters

MGT Air Filters

- Absolute Filters

0

'High Efficiency Particulate Arresting' kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de 'Yüksek Verimlilikte  Partikül Yakalayıcı' anlamına gelmektedir. Havadaki virüs bakteri  polen sis  duman gibi gözle görülmeyen   0,3 µ ve daha küçük partiküllerin tutulmasını sağlar. Hava Filtre endüstrisinde  hepa ve ulpa filtreler mutlak filtrelemede  gelinen son seviyedir   

Customer reviews

No reviews were found for MGT - Absolute Filters. Be the first to review!